• Sykehus Gjettum (3)

Bærum Sykehus er en del av Vestre Viken HF, og er et allsidig akuttsykehus som tilbyr er behandling innenfor de fleste spesialiteter innen somatikk og psykiatri. Sykehuset er også et lokalsykehus.

Vi har over 80 års erfaring med pasientbehandling, og har fokus på å levere helsetjeneste av høyeste kvalitet.