• Sykehus Midtbyen (9)

Sykehusbygg HF ble stiftet i 23. oktober 2014 med alle de fire helseregionene som eier. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på høyt internasjonalt nivå. Sykehusbygg HF skal benyttes ved alle større byggprosjekter (over 500 millioner kroner) i sykehus-Norge. Sykehusbygg HF skal bidra til framtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen gjennom læ... Les mer