Hopp til søk
23 år som bedrift

Diakonhjemmet Sykehus AS

Diakonveien 12, 0370 Oslo

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

E-post postmottak@diakonsyk.no
Senter for Psykofarmakologi - Diakonhjemmet Sykehus, Forskningsveien 13, 0373 Oslo
BUP Vest, Sørkedalsveien 150 A, 0754 Oslo

Vi vil gi deg førsteklasses behandling slik at du raskest mulig skal komme tilbake til hverdagslivets aktiviteter.

Diakonveien 12, 0370 Oslo

Flyfoto: Kart: Diakonveien 12, 0370 Oslo