• Syke- og helsepleieartikler - Detalj Haugesund (2)

Milex Norge AS er et norsk firma innenfor kvinnehelse som drives av fagfolk med inngående produktkompetanse. Daglig leder i Milex Norge AS er gynekolog dr. med. Bjarne Chr. Sollie-Eriksen. Han arbeidet ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital i Trondheim fra 1976 til 1991. Der bygde han opp poliklinikk for urogynekologi. Han arbeidet deretter 3 år som overlege ved Kvinneklinikken, Haugesund sykeh... Les mer

Relaterte søk: