• Sy- og håndarbeidsartikler - Detalj Jakobsli (1)