1

Daglig leder har lang yrkeserfaring både fra private virksomheter og fra offentlig forvaltning.,Han har i mange år hatt lederansvar innenfor administrasjon, forretningsutvikling,,organisasjonsutvikling, økonomistyring og markedsføring.,De siste 20 år har han arbeidet i flere av virksomhetene innenfor Agder Energi-konsernet.