SiO er studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, og samskipnad for 26 studiesteder. Hovedoppgaven vår er å tilby deg som er student produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidra til at du trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Vi "skreddersyr" et tett samarbeid med eksterne samarbeidspartnere som psykisk helsetjeneste, habtjeneste(ahus), DPS(distrikts psykiatrisk poliklinikk), ARA(avdeling for rus og avhengighet), fastlege og event. andre instanser for best mulig måloppnåelse for den enkelte deltaker.

Vi er en privat stiftelse som driver med omsorgsbolig til personer med langtids psykiatriske lidelser. I tillegg leier vi ut boliger til mennesker med sosiale- eller helsemessige problemer. Vi har en høy faglig kompetanse og lang erfaring innen for de felt vi arbeider i, og vårt personale har ulike helsefaglige utdannelser, hvor av mange er høyskoleutdannet. Dette gir oss et sterkt faglig miljø,... Les mer