NMBU Veterinærhøgskolen, Seksjon for småfeforskning - Sandes