• Skole - Høgskole St. Hanshaugen (10)
2

Ved Lovisenberg diakonale høgskole utdanner vi sykepleiere og spesialsykepleiere. Vi tilbyr masterstudier, videreutdanning for flere grupper helsepersonell, og arbeider med fagutvikling og forskning om helse og sykdom. Vi er den eneste utdanningsinstitusjonen i Norden som tilbyr mastestudium i nyfødtsykepleie. Vår bachelorutdanning i sykepleie er etterspurt, og en av de vanskeligste å komme inn... Les mer