Høgskolen i Nesna studiested Sandnessjøen

8800 Sandnessjøen

Telefon 75 05 78 00