Hopp til søk

Resultat - Skogbrukstjenester Viken

Norsk Virkesmåling er en landsomfattende forening for måling av skogsvirke og industriflis. Årlig målekvantum utgjør ca. 11 mill. m3 og utføres på over 50 måleplasser rundt omkring i Norge. Hovedkontoret ligger på Rud i Bærum.

Velkommen til årets juletrehandel hos Eiker Juletreskog.Som alltid lover vi god service og nyhogde trær av topp kvalitet.

Viken Skog gjør det enklere å eie og forvalte skog. For oss handler det om å tenke helhet, fra planting til fordeling. Sammen skaper vi en langsiktig, bærekraftig og lønnsom næring - vi jobber vi for å skape en verdikjede i verdensklasse.

1 Even

Storeheier, 1892 Degernes

Skogbrukstjenester – Degernes