Hopp til søk
18 år som bedrift

Glommen Mjøsen Skog er et samvirke som eies av omkring 7000 skogeiere fra Innlandet og deler av Viken fylke. Vårt største forretningsområde er kjøp og salg av tømmer - vi har avsetning på både sagtømmer og massevirke. Glommen Mjøsen Skog administrerer hogst i hele vår geografi. Vi tilbyr også en rekke skogtjenester som planting, ungskogpleie (avstandsregulering), markberedning, gjødsling og tynning. Våre fagfolk bistår skogeiere i faglige råd innenfor mange felt tilknyttet skogeiendommen. Vi er skolert i flere ulike hogstformer - fra flatehogst til lukket hogst - spør våre skogbruksledere om råd for din skogeiendom.

Grindalsvegen 3, 2406 Elverum

Flyfoto: Kart: Grindalsvegen 3, 2406 Elverum