• Skogbrukstjenester (2229)

Nåværende Ringsaker Almenning er en del av den opprinnelige Ringsaker og Nes Almenning som igjen var en del av almenningene på Hedmarken som de dansk-norske konger hevdet eiendomsrett til som krongods. Skogbruk, utmark og eiendomsforvaltning, drift og utvikling av hytteområder og kapitalforvaltning.

Lierhagen Skogdrift AS ble etablert i 1985, og har i dag vokst seg til å bli en bedrift med allsidig og god erfaring innenfor tynning, sluttavirkning, Bio og graving. Våre oppdragsgivere er Mjøsen Skog, Ringsaker Almenning, Brøttum Almenning og Mathiesen Atna AS.