• Skogbrukstjenester Næroset (11)
1

Nåværende Ringsaker Almenning er en del av den opprinnelige Ringsaker og Nes Almenning som igjen var en del av almenningene på Hedmarken som de dansk-norske konger hevdet eiendomsrett til som krongods. Skogbruk, utmark og eiendomsforvaltning, drift og utvikling av hytteområder og kapitalforvaltning.

Relaterte søk: