Hopp til søk

Resultat - Sand, pukk og grus Rogaland

Velde er Rogalands største leverandør av betong, pukk og asfalt. Fra å være en tradisjonell pukkverksbedrift har selskapet utviklet seg i flere nye tilknyttede bransjer, basert på steinmaterialet. Alle produktområdene inngår i en sirkulær økonomi med fokus på miljø. Produktene som omsettes kan tas tilbake, gjenvinnes og benyttes i ny produksjon på høyeste nivå i verdikjeden.

Vi er en av Norges største produsent av pukk- og grusprodukter. Pukk, sand og grus utgjør fundamentet i det meste av vår infrastruktur, enten det er som vegbyggingsmaterialer, som hovedkomponent i betong eller asfalt eller til andre formål. Våre pukkverk og sandtak leverer pukk, grus, singel og sand til bygg- og anleggsmarkedet.

Forsand Sandkompani AS har levert singel og sand av høyeste kvalitet siden oppstarten i 1964. Datterbedriften Mørtelverket Forsand er i dag en av landets ledende produsenter av alle typer tørrmørtel for bygg- og anleggsbransjen.

Dalane Hageservice driver med vedlikehold av hager, oppabeiding av grøntanlegg og steinlegging, graving, transport, manuell trafikkdirigering, felling av trær, bemanning Har også salg av bark og duk, rekefjordgrus, singel, pukk.