Hopp til søk

Resultat - Sagbruk og høvlerier Viken

Bjertnæs Sag satser stort på produktutvikling, og har fokus på å videreututvikle tradisjonelle interiørprodukter av trevirke. Vi har kanskje verdens mest moderne høvleri, et produksjonsanlegg som var nytt fra 2013. Dette er vi stolte av, og dett gir oss unike muligheter til å være i forkant av utviklingen til beste for våre kunder. Bjertnæs Sag sysselsetter 29 årsverk, og er en av hjørnesteinsbed... Les mer

Brokhaug Sag

Sukke Svinndal, 1593 Svinndal

Sagbruk og høvlerier – Svinndal