Sæteråsen Sag & Høvleri AS har drevet treforedling siden 1992. Da var det småskala treforedling som tilleggsnæring til gårdsbruk. I januar 1997 ble det tatt et steg opp og kjøpt produksjonsutstyr med større kapasitet og Sæteråsen Sag ANS ble dannet. 1.januar 2006 ble vi omdannet til AS, Pr dato er vi 2 eiere, Arild Kulseng-Hansen og Torgeir Hjalte. Det er de siste årene investert betydelige belø... Les mer