Hopp til søk

Resultat - Sagbruk og høvlerier Nordland

Sortland Arbeidssenter AS er en Vekstbedrift i Vesterålen som tilbyr attføringstjenester, arbeidstrening, kurs og jobb innenfor ulike produksjoner. Vi er lokalisert på Sortland. Vårt mål er at flest mulig av dem som vi følger opp skal kunne komme i ordinært arbeid og at alle opplever mestring og utvikling av egne ferdigheter -vi bygger bro mellom mennesker og arbeidsliv.