RIO er en landsdekkende brukerorganisasjon som ble stiftet i 1996. Vårt formål er å påvirke fagfolk, byråkrater og politikere slik at personer med rusproblemer får tilrettelagt veien til et aktivt og konstruktivt liv som er ikke er dominert av rusproblemer. Vi mener dette må skje i et helhetlig og individuelt tilpasset behandlings- og rehabiliteringsforløp.

Vi vil gi deg førsteklasses behandling slik at du raskest mulig skal komme tilbake til hverdagslivets aktiviteter.

Incognito Klinikk har spesialkompetanse på behandling av problemer knyttet til alkohol- og medikamentbruk. Vi tilbyr dag/døgnopphold og poliklinikk for kvinner og menn som har et problematisk forhold til rusmidler og deres pårørende. Vi er opptatt av å se det «hele» mennesket om du er pasient eller pårørende. Behøver du å prate med noen? Ta kontakt med oss på 22 90 26 60

P22 så dagens lys i 1979. Grunntanken var å skape et sted hvor narkomane i Oslo kunne komme rett inn fra gata, bli tatt hånd om, og hjulpet videre til rehabilitering. I dag hjelper vi våre brukere med avrusning samt motivasjon og forberedelse til rehabilitering og en rusfri hverdag. Vi arbeider ut fra et klart kristent verdisyn.