Hopp til søk

Resultat - Rusbehandling

Vi vil gi deg førsteklasses behandling slik at du raskest mulig skal komme tilbake til hverdagslivets aktiviteter.

Incognito Klinikk har spesialkompetanse på behandling av problemer knyttet til alkohol- og medikamentbruk. Vi tilbyr dag/døgnopphold og poliklinikk for kvinner og menn som har et problematisk forhold til rusmidler og deres pårørende. Vi er opptatt av å se det «hele» mennesket om du er pasient eller pårørende. Behøver du å prate med noen? Ta kontakt med oss på 22 90 26 60

Kompetansesenter rus, Nord-Norge er et regionalt kompetansesenter innen rusfeltet for Nordland, Troms og Finnmark.

P22 så dagens lys i 1979. Grunntanken var å skape et sted hvor narkomane i Oslo kunne komme rett inn fra gata, bli tatt hånd om, og hjulpet videre til rehabilitering. I dag hjelper vi våre brukere med avrusning samt motivasjon og forberedelse til rehabilitering og en rusfri hverdag. Vi arbeider ut fra et klart kristent verdisyn.

Omegastiftelsen tilbyr tverrfaglig spesialisert avhengighetsbehandling, godkjent døgnbehandling av HELFO. Medisinsk stabilisering, utredning, kort- og langtidsbehandling, pårørendebehandling, overgangsbolig, 2 års oppfølging. Vi har en visjon om at alle mennesker fortjener en god livskvalitet og har rett til et godt liv. Sammen med verdiene våre verdighet, trygghet og tillit vil vi gjennom engasj... Les mer