Hopp til søk

Resultat - Rusbehandling

Vi vil gi deg førsteklasses behandling slik at du raskest mulig skal komme tilbake til hverdagslivets aktiviteter.

Kompetansesenter rus, Nord-Norge er et regionalt kompetansesenter innen rusfeltet for Nordland, Troms og Finnmark.

Omegastiftelsen tilbyr tverrfaglig spesialisert avhengighetsbehandling, godkjent døgnbehandling av HELFO. Medisinsk stabilisering, utredning, kort- og langtidsbehandling, pårørendebehandling, overgangsbolig, 2 års oppfølging. Vi har en visjon om at alle mennesker fortjener en god livskvalitet og har rett til et godt liv. Sammen med verdiene våre verdighet, trygghet og tillit vil vi gjennom engasj... Les mer

Fagerborg er et korttids-botiltak for voksne rusmiddelavhengige i Oslo. Målgruppen er aktive rusmiddelavhengige over 18 år som trenger et stabiliserende opphold i forhold til helse, hygiene og døgnrytme. Tjenesten skal i størst mulig grad regulere rus og rusatferd.

Fossumkollektivet er spesialist på behandling av unge rusavhengige; menn og kvinner fra 16 til 30 år. Vi er en ideell stiftelse som tilbyr langtids døgnbehandling til rusavhengige fra hele landet. Det at vi er ideelle betyr at vi jobber for et sosialt formål for fellesskapets beste, og et eventuelt overskudd tas ikke ut som utbytte, men direkte tilbake til rusbehandlingen av de unge.

Riisby er en selveid stiftelse og vi tilbyr integrert behandling for voksne med rusavhengighet og samtidig psykisk lidelse. Riisby har avtale med HSØ på 50 behandlingsplasser (døgn) innenfor pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Behandlingstiden er på opptil 9 måneder. Se nettsiden vår for mer informasjon!

Havna Omsorg symboliserer en trygg havn å komme hjem til. Alle som bor og arbeider hos oss skal oppleve trivsel, glede og vekst i et varmt og trygt miljø. Det er vår visjon.

Blå Kors klinikk, Tjeldsund, tidligere Sigma Nord, ligger landlig og vakkert til med utsikt over Tjeldsundet. I umiddelbar nærhet til klinikken er det fine turstier, sykkelveier og skiløyper som passer for de fleste. Vi tilbyr spesialisert og profesjonell hjelp til den som ønsker å slutte med alkohol-, medikament- eller narkotikamisbruk. Behandlingen er intensiv, strukturert og gjennomprøvd. Var... Les mer