China restaurant

5302 Strusshamn

Postboks 88, 5318 Strusshamn

Telefon 56 15 69 00

Bransjer i Hordaland