22 år som firma

Havkatten

Ødegårdskilen, 1684 Vesterøy

Telefon 69 37 70 90
E-post anne-kleiven@hotmail.com
Telefaks 69 37 63 21
Postadresse: Rødsfjellet 51, 1684 VESTERØY