Hopp til søk
20 år som firma

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS - RfD

Grønland 1, 3045 Drammen

Postboks 154 Bragernes, 3001 Drammen

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) er et interkommunalt selskap som eies av fem kommuner: Drammen, Lier, Modum, Sigdal og Øvre Eiker. Selskapet sørger for innsamling og gjenvinning av husholdningsavfall i Drammensregionen, og bidrar til at eierkommunene når sine miljø- og klimamål. RfD tilrettelegger for avfallsminimering, bedre kildesortering og økt ombruk blant innbyggerne i regionen.

E-post post@rfd.no
Gjenvinningsstasjoner i Drammensregionen:
Lyngås, Lier - 3400 Lier
Hjemmeside www.rfd.no
Lerpeveien (tidligere Lindum), Drammen - Lerpeveien 155, 3036 Drammen
Hjemmeside www.rfd.no
Enger, Modum - 3340 Åmot
Hjemmeside www.rfd.no
Mile, Drammen - Orkidehøgda, 3050 Mjøndalen
Hjemmeside www.rfd.no
Svelvik, Drammen - Vannverksveien, 3060 Svelvik
Hjemmeside www.rfd.no
Nedre Eggedal, Sigdal - Eggedalsveien 233, 3358 Nedre Eggedal
Hjemmeside www.rfd.no

Grønland 1, 3045 Drammen

Flyfoto: Kart: Grønland 1, 3045 Drammen