Hopp til søk
24 år som bedrift

IVAR IKS

Breiflåtveien 18, 4017 Stavanger

Postboks 8134, 4068 Stavanger

E-post ivar@ivar.no
Vakttelefon vann og avløp 16:00-07:30

IVAR har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Vår visjon er: Et samfunn der ingenting går til spille. IVAR er allerede med på å løse et viktig samfunnsoppdrag innen vannforsyning, avløpsrensing og renovasjonstjenester. Samtidig som vi løser dette oppdraget, skal vi kontinuerlig jobbe for å bli bedre til å utnytte de ressursene vi mottar og behandler hver dag. IVAR IKS eies av tolv kommuner: Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Hå, Time, Strand, Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg, Klepp og Suldal, med et samlet innbyggertall på rundt 360.000.

Breiflåtveien 18, 4017 Stavanger

Flyfoto: Kart: Breiflåtveien 18, 4017 Stavanger