• Renovasjon Sandnes (4)
1

Renovasjonen IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap som eies av kommunene Sandnes og Stavanger.

2

24 timer i døgnet: Trasésøk, tining av frosne rør, spyling av tette kjøkkenavløp, farlig avfall, TV-kontroll av rør, tanktømming, spyling av rør