• Rammer - Rammeforretninger og -verksteder Kabelvåg (1)