• Radio- og telekommunikasjonsutstyr Alversund (1)