• Rådgivende ingeniører - Geoteknikk og ing.geologi Lilleaker (1)

Geovita ble etablert i 1991 for å arbeide med geoteknikk og ingeniørgeologi knyttet til komplekse samferdselsesprosjekter i det sentrale Østlandsområdet. Dette medfører i stor grad anleggsteknisk og geoteknisk prosjektering av byggegroper og tunneler i bystrøk.