Hopp til søk
15 år som firma

De vanligste plagene hos mine klienter er angstrelaterte. Indre uro, panikk, fortvilelse, sterk anspenthet, og ukontrollerbare følelser som skyld, skam og nederlag preger hverdagen og relasjonene deres. Ulike typer livskriser er en hyppig årsak til at de søker hjelp. Samlivskonflikter og vanskeligheter forbundet med uhensiktsmessige reaksjonsmønstre og dårlig kommunikasjon i nære relasjoner er også veldig vanlig. Andre strever med depressive symptomer; opplevelsen av tomhet og meningsløshet, sorg, tap, handlingslammelse og mismot, mislykkethet og følelsen av at noe er alvorlig galt.

Håkon Gamles gate 9, 3111 Tønsberg

Flyfoto: Kart: Håkon Gamles gate 9, 3111 Tønsberg