Hopp til søk

Resultat - Psykoterapi Tønsberg

De vanligste plagene hos mine klienter er angstrelaterte. Indre uro, panikk, fortvilelse, sterk anspenthet, og ukontrollerbare følelser som skyld, skam og nederlag preger hverdagen og relasjonene deres. Ulike typer livskriser er en hyppig årsak til at de søker hjelp. Samlivskonflikter og vanskeligheter forbundet med uhensiktsmessige reaksjonsmønstre og dårlig kommunikasjon i nære relasjoner er og... Les mer