• Personlig tjenesteyting Grorud (6)

Utdannelse - ​Har 1 års skole om mat og ernæring (Raufoss vidregående skole) - Har 1 1/2 års utdannelse som hundetrener og atferdskonsulent, med vekt på spesialatferd og problemløsning. (Innlande Hundesenter)