Szymon Kostecki

Klara Holtsvei 17, 7046 Trondheim