Rune Mathisen

uføretrygdet 100 %.

Klostergata 72c. leilighetsnr:H0201. 72 C, 7030 Trondheim