Samson Melese

Hvalsmoen Transittmottak, 3514 Hønefoss