Ohanes Garabet

Hvalsmoen Transittmottak, 3514 Hønefoss