Mohamed Kdlo

Hvalsmoen Transittmottak, 3514 Hønefoss