Maher Alsouki

Hvaslmoen Transit Mottak, 3514 Hønefoss