Hazna Haji

Hvalsmoen Transittmottak, 3514 Hønefoss