Ali Issam Alakhrass

Hvalsmoen Transittmottak, 3514 Hønefoss