Ahmed Mohamed

Hvalsemon Transit Mottak, 3514 Hønefoss