Ahmed Alyousef

Hvaslmoen Transit Mottak, 3514 Hønefoss