Mohamed Ahmed Abdalla

Kasper Asylmottak, 1530 Moss