Asma Abubakar

Hans Egendes vegen 85, 9402 Harstad