1

Sande Produkter A/S består av 11 ansatte. Vi ble etablert 01.01.09 og vårt kontor og tilbud finner du i Sande i Vestfold. Vi er en vekstbedrift, med tilbud om varig tilrettelagt arbeid for personer som av ulike årsaker faller utenfor det ordinære ... Les mer

2

Knarvik Industri og Miljø AS tilbyr arbeidsplassar for dei som treng tilrettelagt arbeid. Vi leverar tjenester innen vev/tekstil, kopiering/montering, trearbeider, gjenbruksbutikk, kantinedrift, trykking og miljøpratrulje.

8

Fossheim er en bedrift som får mennesker til å lykkes. Selskapet ble startet i 1967, og eies av Oslo kommune og stiftelsen Fossheim Verksteder. Vi er lokalisert sentralt på Hasle i Oslo. Fossheim har 57 ansatte fordelt på administrasjon og drift, arbeidsledere, veiledere, fagpedagoger og jobbkonsulenter. Vår største enkeltkunde er NAV, som kjøper attføringsrelaterte tjenester gjennom rundt 166 ... Les mer

9

Lunner Produkter en arbeidsmarkedsbedrift der hoved¬formålet er å skape grunnlag for mestring og utvikling. Vi bidrar til at flere mennesker får nye mulig¬heter i det ordi¬nære arbeidslivet. Som kunde hos oss tar du del i dette viktige samfunnsansvaret. Vår bedrift er en aktiv og moderne produksjonsbedrift med 57 stolte medarbeidere. Vi samarbeider tett med det lokale nær¬ings¬liv på Hadeland. V... Les mer