• Oppmerking Steinberg (1)

AS Miljø - Merking består av sju ansatte med over 30 års erfaring med oppmerking for privat og offentlig sektor. AS Miljø-Merking ble etablert i 2008 som en videreføring av Buskerud veimerking. Vi utfører oppmerking med termoplast og veimerkemaling i henhold til Vegvesenets standard holdbarhets klasse 1. Som eneste i Norge utfører vi tørking av vann, snø og is med jet-tørke før legging av linjer.... Les mer