• Opplæringskontorer (11)
1

Opplæringskontoret for hotell-, restaurant-, og reiselivsfag i Troms er en frivillig sammenslutning av bedrifter som har tatt på seg opplæringsansvar for lærlinger innenfor yrkene. Hvis du drømmer om å bli kokk, servitør, resepsjonist eller jobbe innen reiseliv, da kan vi hjelpe deg med praksisplass. Vi eies av lærestedene, noe som gjør det enkelt for oss å lage et skreddersydd opplegg for hver e... Les mer

2

KomOpp ble som ett av de første kommunale opplæringskontor for fagopplæring, stiftet 9.juni 1993, med oppstart 1.januar 1994. Initiativtakere var Kommunenes Sentralforbund (KS) i Troms og Fagopplæringskontoret i Troms. Opplæringskontorets medlemsbedrifter er 22 av kommunene i Troms fylke, Troms fylkeskommune med de fylkeskommunale virksomhetene og Universitetssykehuset Nord-Norge HF.