Hopp til søk

Resultat - Opplæringskontorer

Opplæringskontoret for hotell-, restaurant-, og reiselivsfag i Troms er en frivillig sammenslutning av bedrifter som har tatt på seg opplæringsansvar for lærlinger innenfor yrkene. Hvis du drømmer om å bli kokk, servitør, resepsjonist eller jobbe innen reiseliv, da kan vi hjelpe deg med praksisplass. Vi eies av lærestedene, noe som gjør det enkelt for oss å lage et skreddersydd opplegg for hver e... Les mer

Byggebransjens opplæringskontor for Nord-Norge. Byggopp Nord-Norge er opprettet av private og offentlige bedrifter i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard for å forbedre lærlingordningen innafor byggfagene. Kontoret består i dag av ca. 250 lærlinger som vi har opplæringsansvar for, og ca. 130 medlemsbedrifter som er medeiere av kontoret. Kontoret er organisert som en forening hvor generalforsamli... Les mer

Byggebransjens opplæringskontor for Nord-Norge. Byggopp Nord-Norge er opprettet av private og offentlige bedrifter i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard for å forbedre lærlingordningen innafor byggfagene. Kontoret består i dag av ca. 250 lærlinger som vi har opplæringsansvar for, og ca. 130 medlemsbedrifter som er medeiere av kontoret. Kontoret er organisert som en forening hvor generalforsamli... Les mer

Bedre for deg som lærling, og enklere for bedriftene Opplæringskontoret har i fellesskap med bedriftene påtatt seg opplærings- ansvaret i samarbeid med fagopplæringsseksjonen i fylket. Men det er opplæringskontoret som har det hele og fulle ansvaret for deg som lærling, og kvaliteten i opplæringen. Hvert år inngår OKT Vestfold mellom 160 – 180 lærekontrakter. – Vi tar ansvar! Lærekontrakten inngå... Les mer

Opplæringskontoret for Håndtverksfag følger opp lærlinger for våre samarbeidsbedrifter. Vi administerer opplæringen, er aktiv i forhold til oppfølging, kursing, og er med sin erfaring et bindeledd mellom offentlige etater og bedrifter/lærlinger. Struktur Opplæringskontoret for Håndverksfag er en stiftelse, og det er våre samarbeidsbedrifter som “eier” oss. Våre styremedlemmer er representanter f... Les mer

Om RVOK Rauma og Vestnes opplæringskontor ble stiftet i 2000, under navnet Rauma opplæringskontor. Kontoret representerte den tiden 26 medlemsbedrifter i Rauma. I senere tid har Vestnes kommune blitt medlem i opplæringskontoret og en del private bedrifter i Vestnes kommune. Per idag har opplæringskontoret 27 medlemsbedrifter og rundt 40 løpende lærekontrakter.

Kontoret er et allsidig Opplæringskontor med lærlinger og praksiskandidater innenfor et tyvetalls ulike fagområder. Vi har lærlinger og samarbeidsbedrifter innenfor programområdene: Teknikk og Industriell produksjon (TIP) Elektrofag (EL) Service og samferdsel (SSA) Design og håndverk (DH)

Kontakt oss hvis du er interessert i læreplass innen bilfag eller kjøretøyfag. Lærefag innen lette og tunge kjøretøy, motormek., MC, hjulutrustning, chassis påbygger, bilskade og lakkering, reservedelsfaget

Bilbransjens Opplæringskontor AS er et servicekontor for Bilbransjen i Bergen. Vi bistår våre medlemsbedrifter i opplæring og oppfølging av lærlinger. Opplæringskontoret tar seg av alt papirarbeidet og oppfølging av lærlingen under læretiden, slik at bedriftene kan konsentrere seg om det de er best til når de ansetter en ny lærling. Vi hjelper også praksiskandidater og andre med oppmelding og for... Les mer

Opplæringskontoret har bred erfaring med fagopplæring, og vi følger opp lærlingene gjennom hele læretiden. Opplæringskontoret er et samarbeidsorgan for enkeltbedrifter, kommunene, fylkeskommunen og statlige virksomheter.