Hopp til søk
9 år som bedrift

Sanita omsorg AS

Veum allé 1, 1615 Fredrikstad

E-post firmapost@sanita.no
Mobiltelefon
Mobiltelefon
Mobiltelefon
Mobiltelefon
Mobiltelefon

Sanita Omsorg ønsker å gi trygghet, anerkjennelse og omsorg gjennom målrettet miljøterapi, relasjonsarbeid, trygge rammer og forutsigbarhet. Sanita, tidl. Lia Gaard AS, leverer heldøgns bemannede bo- og omsorgstjenester til mennesker med psykoselidelser, personlighetsforstyrrelser, affektive lidelser, utfordrende og utagerende atferd, rusutfordringer og kognitive funksjonsnedsettelser. Vi holder til i Fredrikstad og leverer tjenester til landets kommuner. Tjenestene utføres etter helse- og omsorgstjenesteloven. Våre omsorgsbaser ligger idyllisk til ved Fredrikstadmarka, om lag 4 km fra Fredrikstad sentrum, og er samlet innenfor en radius på om lag 500 meter. Villaene består av beboerleiligheter og serviceleiligheter, alle med kombinert stue og kjøkken, soverom og bad. Vår overordnede målsetning er at den enkelte beboer skal ha et godt liv og oppleve livskvalitet. Vårt arbeid bygger på den grunnholdning at evnen til positiv forandring og utvikling er tilstede hos alle mennesker.

Veum allé 1, 1615 Fredrikstad

Flyfoto: Kart: Veum allé 1, 1615 Fredrikstad