Hopp til søk

Resultat - Omsorgstjenester Møre og Romsdal

Skåla omsorgssenter og hjemmetjeneste er en del av Kleive og Skåla Omsorgsdistrikt og dekker området Skåla-halvøya, Bolsøya, Kortgarden og Horsgården.

Dagsenteret Strandbo gir dagtilbod til ca. 35 personar frå kommunen. Dagtilbodet er variert, men er samtidig individuelt tilrettelagt. Brukarane av Dagsenteret har svært ulikt funksjonsnivå, difor er også aktivitetane mangfaldige. Dagsenter Strandbo består av produksjonsavdeling, bruktbutikk, aktivisering og kantine.

Kleive omsorgssenter og hjemmetjeneste, er en del av Kleive og Skåla Omsorgsdistrikt og dekker området fra Sigerset-bekken i vest og til og med Gussiås i øst.

Midsund omsorgsdistrikt består av omsorgssenteret og hjemmetjeneste som dekker øyene Dryna, Midøy, Otrøy og Magerøy.

Vi er et tverrfaglig, gratis og lavterskel hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende. Vi kan også veilede skoleklasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

Krisesenteret for Molde og omegn IKS er et ressurssenter for personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. Vi har botilbud, og et samtale-/veiledningstilbud for de som ikke ønsker å bo.