Hopp til søk

Resultat - Oljeindustri Stavanger

Petoro har en liten og flat organisasjon med medarbeidere som har lang og bred erfaring fra petroleumsindustrien. Selskapet har ca. 65 fast ansatte. I tillegg bruker Petoro ekstern spisskompetanse for sikre en optimal ivaretakelse av selskapets oppgaver.

1. januar 2024 skiftet vi navn fra Oljedirektoratet til Sokkeldirektoratet. Sokkeldirektoratet har som hovedmål å bidra til størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning, der det tas hensyn til helse, miljø, sikkerhet og til andre brukere av havet.

A/S Norske Shell

Postboks 40, 4098 Tananger